HP Officejet d125xi Hjälp

background image

hp officejet

d series

referenshandbok

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2001
Med ensamrätt. Dokumentationen
får inte kopieras, reproduceras eller
översättas till något annat språk utan
föregående skriftligt medgivande från
Hewlett-Packard.
Delar av Copyright © 1989-2001
Palomar Software Inc. Produkter
i HP OfficeJet D-series omfattar
skrivardrivrutinteknik licensierad
från Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright © 1999-2001 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple-logotypen, Mac,
Mac-logotypen, Macintosh och
Mac OS är varumärken som tillhör
Apple Computer, Inc. och är
registrerade i USA och andra länder.
Utgivningsnummer: C7296-90263
Första utgåvan: September 2001
Tryckt i USA, Mexiko, Tyskland,
Singapore eller Kina.

Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

och

Windows 2000

®

är registrerade

varumärken i USA som tillhör
Microsoft Corporation.

Intel

®

och Pentium

®

är registrerade

varumärken som tillhör Intel
Corporation.

meddelande

Informationen i den här dokumen-
tationen kan ändras utan föregående
meddelande och skall därför inte
uppfattas som en utfästelse av
Hewlett-Packard.
Hewlett-Packard ansvarar inte
för fel i dokumentationen,
och ger inte någon garanti
av något slag, vare sig
uttryckligen eller underförstått,
vad gäller detta material,
inklusive men inte begränsat
till, underförstådda garantier
vad gäller säljbarhet eller
lämplighet för ett
särskilt ändamål.

Hewlett-Packard ansvarar inte för
oavsiktliga skador eller följdskador
i samband med användning av
dokumentationen eller den
programvara som beskrivs
i dokumentationen.
Obs! Mer information finns i avsnittet
”Teknisk information” i handboken
Support och specifikationer.

På de flesta håll är det inte tillåtet att
kopiera följande objekt. Om du är
osäker bör du kontrollera med en jurist.
• Myndighetsdoku ment:

- Pass
- Immigrationsdokument
- Vissa tjänstedokument
- Identifikationsmärke, ID-kort eller

insignier

• Myndighetsstämplar:

- Frimärken
- Matku ponger

• Checker eller växlar

på myndigheter

• Penningsedlar, resecheckar eller

postanvisningar

• Deponeringscertifikat
• Verk skyddade av upphovsrätt

säkerhetsinformation

Vidta alltid normala säkerhetsåtgärder
när du använder produkten för att
minska risken att skadas genom brand
och elektriska stötar.

VARNING! risk för stötar

1

Läs noggrant igenom anvisnings-
bladet så att du förstår alla
instruktioner.

2

Anslut endast enheten till ett jordat
eluttag när du ansluter den till en
strömkälla. Om du inte vet om
eluttaget är jordat eller inte bör du
kontrollera detta med en elektriker.

3

Observera alla varningar och
instruktioner på produkten.

4

Dra ur produktens kontakter från
vägguttaget innan du rengör den.

5

Installera inte eller använd
produkten i närheten av vatten
eller när du är blöt.

6

Installera produkten ordentligt
på en stabil yta.

7

Installera produkten på en
skyddad plats där ingen kan
trampa eller snava på kablarna,
och där nätkablarna inte kommer
till skada.

8

Om produkten inte fungerar som
den ska bör du läsa om felsökning
i hjälpen.

9

Enheten innehåller inga interna
delar som användaren kan utföra
service på. Låt endast behörig
personal utföra service.

10 Använd produkten i ett utrymme

med god ventilation.

Varning! Utsätt inte
produkten för regn
eller fukt. Det kan
orsaka brand och
elektriska stötar.

background image

innehåll

iii

innehåll

1 få hjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

självstudier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

innan du börjar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
funktioner på kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
göra en kopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
förbättra kopian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
kopiera från den automatiska doument-mataren . . . . . . . . . . . . . . . 6
genomgång av menyknappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

översikt av kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
använda hp officejet med en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

översikt över hp director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

menyfunktioner för hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3 lägga i original och papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

lägga i original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

placera original på glaset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
lägga i original i den automatiska dokumentmataren . . . . . . . . . . . 16

fylla på papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
fylla på kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
tips om hur du fyller på andra papperstyper i huvudfacket. . . . . . . . . . 20
välja pappersfack och ställa in typ av papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ställa in pappersstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
lär dig mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4 använda skanningsfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

skanna ett original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

skanna till ett annat program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

avbryta skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
lär dig mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

background image

innehåll

iv

hp officejet d series

5 använda kopieringsfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

göra kopior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

göra kopior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
öka kopieringshastighet eller kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
förminska eller förstora en kopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
göra kopior ljusare eller mörkare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ändra färgintensitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
förbättra textskärpa och fotofärger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ställa in antalet kopior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ändra inställningar för alla kopieringsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . 30

utföra specialkopieringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

kopiera foton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
anpassa en kopia till sidan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
skriva ut flera kopior på en sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
skriva ut två original på en sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
förskjuta bilden för att göra marginalen större. . . . . . . . . . . . . . . . 33
göra tvåsidiga kopior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
sortera kopior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
göra affischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
förbereda en påstrykningsbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

stoppa kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
lär dig mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
menyalternativ för kopieringsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

6 använda fotokort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

vad är ett fotokort?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
stoppa i ett fotokort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

kort som stoppas in felaktigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

spara filer till datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
visa och redigera bildfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

använda hp photo view center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
använda hp workplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

skriva ut från fotokort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

skriva ut provark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
skriva ut alla foton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
skriva ut enskilda foton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
skriva ut en DPOF-fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

use a proof sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

fyll i provarket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
skanna ett provark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

lär dig mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
menyalternativ för fotokortfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

background image

innehåll

v

hp officejet d series

7 använda faxfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

sända fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

sända fax från hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
använda kortnummer för att sända fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
sända färgfax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
sända ett fax till flera mottagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

schemalägga ett fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

avbryta ett schemalagt fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ta emot ett fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ta emot fax automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ta emot fax manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

skriva ut rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

automatiska rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
manuella rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ringa upp igen automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ställa in volymen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ställa in kortnummer för snabbval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

skapa enskilda kortnummer försnabbval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
skapa kortnummer för grupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ställa in datum och tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ställa in sidhuvud för fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
skriva in text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
skriva ut fax från minnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
lär dig mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
menyalternativ för faxfunktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8 underhåll av hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

rengöra glaset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
rengöra innanför locket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
rengöra på utsidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
installera den automatiska dokumentmataren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
arbeta med skrivarhuvuden och bläckpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

skriva ut en funktionstest-rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
kontrollera bläcknivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
utför färg-kalibrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
sköta skrivarhuvuden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
kontrollera om ett skrivarhuvud behöver bytas . . . . . . . . . . . . . . . . 62
byta ut skrivar-huvudena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
sköta bläck-patroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
byta ut bläck-patroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
justera skrivar-huvudena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
rengöra skrivar-huvudena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

background image

innehåll

vi

hp officejet d series

rengöra kontakterna på bläckpatronerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
rengöra skrivarhuvudenas kontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ersättningsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
stänga av bläcknivåmätaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

återställa standardinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
ange land eller språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
ange tid för strömsparläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
alternativ på underhållsmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

9 ytterligare installationsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

möjliga installationsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ansluta hp officejet till datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ansluta parallellkabeladaptern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
installation för enkel delning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ansluta USB-porten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

ta bort och installera om programvaran för hp officejet . . . . . . . . . . . . 81
lär dig mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

background image

1

1