HP Officejet d125xi ohje

background image

hp officejet

d series

pikaopas

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2002
Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään
tämän asiakirjan osaa ei saa
kopioida, monistaa tai kääntää toiselle
kielelle ilman Hewlett-Packard
Companyn ennalta antamaa kirjallista
lupaa.
Tiettyjen osien copyright © 1989–2002
Palomar Software Inc. HP OfficeJet D
-sarjaan kuuluu tulostinohjaintekniikkaa,
jonka käyttöoikeus on hankittu Palomar
Software Inc. -yhtiöltä,
www.palomar.com.
Copyright © 1999-2002 Apple
Computer Inc.
Apple, Apple-logo, Mac, Mac-logo,
Macintosh ja Mac OS ovat Apple
Computer Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa
ja muissa maissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Julkaisunumero: C8373-90109
Ensimmäinen painos: helmikuu 2002
Painettu USA:ssa, Meksikossa,
Saksassa, Singaporessa tai Kiinassa.

Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

ja

Windows 2000

®

ovat Microsoft

Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Intel

®

ja Pentium

®

ovat Intel

Corporation -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

ilmoitus

Tässä käyttöoppaassa olevia tietoja
voidaan muuttaa ilman
etukäteisilmoitusta, eikä tietoja pidä
tulkita Hewlett-Packard Companyn
antamaksi sitoumukseksi.
Hewlett-Packard ei vastaa

Hewlett-Packard ei vastaa

Hewlett-Packard ei vastaa

Hewlett-Packard ei vastaa
käyttöoppaassa mahdollisesti

käyttöoppaassa mahdollisesti

käyttöoppaassa mahdollisesti

käyttöoppaassa mahdollisesti
olevista virheistä eikä anna

olevista virheistä eikä anna

olevista virheistä eikä anna

olevista virheistä eikä anna
oppaassa esitetylle aineistolle

oppaassa esitetylle aineistolle

oppaassa esitetylle aineistolle

oppaassa esitetylle aineistolle
mitään suoraa tai oletettua takuuta,

mitään suoraa tai oletettua takuuta,

mitään suoraa tai oletettua takuuta,

mitään suoraa tai oletettua takuuta,
mukaan lukien oletetut takuut

mukaan lukien oletetut takuut

mukaan lukien oletetut takuut

mukaan lukien oletetut takuut
myyntikelpoisuudesta tai

myyntikelpoisuudesta tai

myyntikelpoisuudesta tai

myyntikelpoisuudesta tai
sopivuudesta johonkin tiettyyn

sopivuudesta johonkin tiettyyn

sopivuudesta johonkin tiettyyn

sopivuudesta johonkin tiettyyn
käyttötarkoitukseen.

käyttötarkoitukseen.

käyttötarkoitukseen.

käyttötarkoitukseen.

Hewlett-Packard Company ei vastaa
suoranaisista tai epäsuorista
vahingoista, jotka seuraavat tämän
käyttöoppaan ja oppaassa kuvatun
ohjelmiston käytöstä tai toiminnasta.
Huomautus:

Huomautus:

Huomautus:

Huomautus: Tietoja laitetta koskevista
säädöksistä on Tuki ja tekniset tiedot
-oppaan Tekniset tiedot -osassa.

Useissa maissa ei ole sallittua kopioida
seuraavia asiakirjoja. Jos olet
epävarma siitä, saako tiettyä kohdetta
kopioida, ota yhteys lakimieheen.
• viralliset asiakirjat:

- passit
- maahanmuuttoasiakirjat
- asevelvollisuuteen liittyvät

asiakirjat

- henkilötodistukset ja virkamerkit

• viralliset merkit ja kupongit:

- postimerkit
- ruokakupongit

• valtion virastojen sekit ja

maksumääräykset

• paperiraha, matkasekit ja

maksuosoitukset

• talletustodistukset
• tekijänoikeuslailla suojatut teokset.

turvallisuustietoja

Kun käytät laitetta, noudata aina
turvallisuusmääräyksiä, jotta
palovaara ja sähköiskujen riski olisi
mahdollisimman pieni.

VAROITUS: sähköiskun vaara

1

1

1

1

Lue asennusohjeet ja varmista,
että ymmärrät ne.

2

2

2

2

Liitä laite vain maadoitettuun
pistorasiaan. Jos et tiedä, onko
pistorasia maadoitettu, ota
yhteyttä sähköasentajaan.

3

3

3

3

Noudata kaikkia laitteeseen
merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

4

4

4

4

Irrota laitteen virtajohto
pistorasiasta ennen
puhdistamista.

5

5

5

5

Älä asenna tai käytä laitetta
veden lähellä tai kun olet märkä.

6

6

6

6

Aseta laite tukevalle alustalle.

7

7

7

7

Sijoita tuote suojattuun paikkaan,
jossa kukaan ei voi astua
virtajohdon päälle tai kompastua
siihen ja jossa virtajohto ei pääse
vioittumaan.

8

8

8

8

Jos laite ei toimi normaalisti, katso
lisätietoja käytönaikaisesta
vianmääritysohjeesta.

9

9

9

9

Laitteessa ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Jätä laitteen
huoltaminen ammattitaitoisen
huoltohenkilön tehtäväksi.

10

10

10

10 Käytä laitetta paikassa, jossa on

hyvä ilmanvaihto.

Vaara Älä altista
laitetta sateelle tai
muulle kosteudelle.
Kosteus voi
aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun.

background image

Sisällys

iii

Sisällys

1 oppaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 pikaopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

tutustuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
etupaneelin ominaisuudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
tee kopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
muokkaa kopiota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
kopioi automaattisesta asiakirjansyöttö-laitteesta . . . . . . . . . . . . . . . 6
valikko-painikkeeseen tutustuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

etupaneelin yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
hp officejet -laitteen käyttäminen tietokoneella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

hp director -ohjelmaan tutustuminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

hp officejet -laitteen valikot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3 alkuperäiskappaleiden syöttäminen ja

tulostuspaperin lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

alkuperäiskappaleiden syöttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

alkuperäis-kappaleiden asettaminen lasille . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
alkuperäis-kappaleiden asettaminen
automaattiseen asiakirjansyöttö-laitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

paperin lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
kirjekuorten lisääminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
vihjeitä muiden paperityyppien lisäämiseen päälokeroon . . . . . . . . . . 19
paperilokeron valitseminen ja paperityypin määrittäminen . . . . . . . . . 20
paperikoon määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

background image

Sisällys

iv

hp officejet d series

4 skannausominaisuuksien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . .23

kohteen skannaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

toiseen sovellus-ohjelmaan skannaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

skannaamisen keskeyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5 kopiointiominaisuuksien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . .27

kopioiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

kopioiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kopiointinopeuden tai -laadun parantaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 28
kopion pienentäminen tai suurentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
kopioiden vaalentaminen tai tummentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 29
värin voimakkuuden muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
tekstin terävyyden ja valokuvan värien parantaminen . . . . . . . . . . 29
kopioiden määrän valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
kaikkien kopiointitöiden asetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . 30

erikoiskopiotyöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

valokuvan kopioiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopion sovittaminen sivulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
useiden kopioiden tulostaminen yhdelle sivulle . . . . . . . . . . . . . . . 31
kahden alkuperäisen tulostaminen yhdelle arkille . . . . . . . . . . . . . 32
kuvan siirtäminen marginaalin lisäämiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
kaksipuolisten kopioiden tekeminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
julisteen tulostaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
lämpösiirtokuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

kopioinnin keskeyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
kopioasetuksien valikkokomennot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6 hp officejet -laitteen huoltaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

lasin puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
kannen tuen puhdistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ulkopintojen puhdistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
automaattisen asiakirjansyöttölaitteen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . 38
tulostuspäiden ja mustekasettien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

itsetestiraportin tulostaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
väriaineen määrän tarkastaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
värin kalibroiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
tulostuspäiden käsitteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
tulostuspään vaihtamisen tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
tulostuspään vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
mustekasettien käsitteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

background image

Sisällys

v

hp officejet d series

mustekasettien vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
tulostuspäiden kohdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
tulostuspäiden puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
mustekasetin kosketuspintojen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 47
tulostuspäiden kosketuspintojen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . 48
vaihtoehtoiset varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
mustetason ilmaisimen ohittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

tehdasasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
maan tai kielen määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
virransäästötilan ajan määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
huolto-valikon vaihtoehdot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7 lisätietoja asennuksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

mahdollisia asennusongelmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
hp officejet -laitteen yhdistäminen tietokoneeseen. . . . . . . . . . . . . . . . 57

rinnakkais-kaapelisovittimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
laitteen yksinkertainen jakaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
laitteen liittäminen USB-porttiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

hp officejet -ohjelmiston poistaminen ja uudelleen asentaminen . . . . . . 59
lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

hakemisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

background image

Sisällys

vi

hp officejet d series

background image

1

1